Tjøme Frivilligsentral

Logo Tjøme - rett.jpg - Klikk for stort bilde

Velkommen til Frivilligsentralen på Tjøme, som er i 1. etg.  i Tjøme sykehjem - Hvitskjærveien 9. Tlf: 33 06 77 30 e-post: lsu@tjome.kommune.no

 

Frivilligsentralen på Tjøme er et møtested for innbyggere i alle aldre.

Frivilligsentralen samarbeider med kommunens tjenestetilbydere, frisklivsentralen, kirken samt frivillige lag og foreninger, ved å koordinere, veilede og bidra til at kommunens frivillige arbeid styrkes. I samarbeid med hjemmetjenesten tilbys følgetjenester. I samarbeid med Tjøme arbeids- og aktivitetssenter tilbys det ulike utearbeid. I samarbeid med sykehjemmet og hjemmetjenesten tilbys beboere kulturtilbud. I samarbeid med innvandrertjenesten tilbyr vi faddere til nyankomne flyktninger. I samarbeid med SLT har vi en natteravntjeneste i skolens sommerferie.

Du er hjertelig velkommen til å bli frivillig i vår kommune – det er noen som behøver deg!

 

Ukentlig er frivilligsentralen et møtested for alle, og vi tilbyr aktiviteter som: seniordans, seniornett, bridge, valgfag, et tilbud om fri psykologhjelp og temakvelder.

Annenhver uke er det hobbyklubb og trillegruppe.

Vi har kunstutstilling på veggene for å vise frem mangfoldet som finnes i lokalsamfunnet vårt. Det er et lite utsalg i frivilligsentralen, som tilbyr lokalproduserte matvarer, søm, strikk og bruksting.

Mandager: Seniordans i regi av Norges Seniordans kl. 10:30

Tirsdager: Seniornett i regi av Norges Seniornett kl. 14:30

Onsdager: Bridge i regi av Tjøme Bridge kl. 18:00

Torsdager: Valgfaget innsats for andre for elever fra Tjøme ungdomsskole kl. 13:05

Fredager: Lokalene benyttes av eksterne brukere kl. 12:00

 

Mandager etter avtale: Øyene Livsstilsklubb - kurs og temakvelder kl. 19:00 - påmelding: 97502883

Tirsdager i partallsuker: Hobbyklubben i regi av Tjøme og Hvasser Røde Kors kl. 18:00

Onsdager i oddetallsuker: Trillegruppe for småbarnsforeldre: kl. 11:00Vogner.JPG - Klikk for stort bilde

Torsdager etter avtale: Fri psykologhjelp i regi av fripsykologhjelp.no

Vår Facebook side er alltid oppdatert med ukens aktiviteter.

Du er alltid velkommen til en kaffekopp i frivilligsentralens åpningstider:
Mandag: 10:00 - 14:00
Tirsdag:  10:00 - 16:00
Onsdag:  10:00 - 14:00
Torsdag: 10:00 - 14:00

Frivilligsentralen er steng hele juli måned.

Tjøme frivilligsentral er kommunalt drevet, og er plassert under tjenesten oppvekst og kultur. Frivilligsentralen har et valgt styre med følgende medlemmer:

Styret:

Elin Ekeid - Styreleder  (Arbeiderpartiet)
Petter Gjertsen - Nestleder i styret  (Tjøme og Hvasser Røde Kors)
Sven Egil Solberg - styremedlem (Fremskrittspartiet)
Tor Einar Kristoffersen - styremedlem  (de frivilliges representant)
Torun Kopperud - styremedlem  (Eldrerådet)
Agnes Mathisen - styremedlem  (Ungdomsrådet)
Jorunn Ekeid - styremedlem  ( Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Tjøme Lista)

Vara:

Renate Hirgum - (Fremskrittspartiet)
Pål Ese - ( Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Høyre)
Per Steinar Markussen – (Tjøme Lista)
Elin Rougnø - (Tjøme og Hvasser Røde Kors)
Oddvar Kristiansen - (de frivilliges vararepresentant)
Rolf Einarsen - (Eldrerådet)

Natteravntjenesten for Hvasser og Tjøme:

I skolens sommerferie har vi natteravntjeneste på Hvasser og Tjøme.Natteravnene.JPG - Klikk for stort bilde

Meld deg på som natteravn for en kveld i juni, juli eller august via

telefon 409 15 577 eller FB gruppen.

Månedens kunstutstilling:
Hver måned skifter kunstutstillingen på veggene i frivilligsentralen, for å vise frem mangfoldet i lokalsamfunnet vårt.

Månedens utstilling våren 2017 er:

Gribbefalken - Marit.JPG - Klikk for stort bilde


Januar: Janne Berg - Barneklær

Februar: Lindhøy skole – Elevenes kunst

Mars: Marit Runarsson Bergh-Larsen - Malerier i akryl

April: Pytteberget barnehage – Barnas kunst

Mai og juni: Tjøme barnehage - Barnas kunst,

          Janne Berg – Barneklær

                     Gerd Gelein Merkesdal – 17. mai pynt og nytt av brukt 

Sist endret 06.07.2017

Se også

Tjeneste (1)
Login for redigering