Betalingssatser pleie- og omsorgstjenester


Andre tjenester i hjemmet 2016
Andre tjenester i hjemmet 2016
TjenestePris
Trygghetsalarm pr. mnd.320,-
Dagsenter pr. gang74,- (statlig forskrift)
Middag hjemmeboende - levert71,-
Middag pårørende sykehjem0,-
Egenbet. korttids- og rehabiliteringsopphold sykehjem pr. døgn155,- (statlig forskrift)
Egenbet. dag-/nattopphold sykehjem pr. dag- eller nattopphold80,- (statlig forskrift)
LangtidsoppholdVederlag etter inntekt (statlig forskrift)
Egenbetaling korttid sykehjem følger statlige forskrifter, og fribeløp for vederlag er kr. 7 000,-.
Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet 2016
Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet 2016
EgenbetalingSats pr. timeAbonnement pr. mnd
Alminnelig inntekt inntil 2G (185.152)66,00200,00
Alminnelig inntekt inntil 3G (277.728)136,001088,00
Alminnelig inntekt inntil 4G (378.304)204,001632,00
Alminnelig inntekt inntil 5G (462.880)275,002200,00
Alminnelig inntekt over 5G (462.880+)343,002744,00
Abonnementspris kreves først når brukeren får så mange timer praktisk hjelp i hjemmet pr.måned at timebetaleingen totalt vil overskrive abonnmentsbetalingen. Dette skjer automatisk ved fakturering. /Faktureringsperioden er fra den 01. til og med den 31. hver måned.) Egenbetaling skal ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten, beregnet i hht. Regler gitt av Helse og omsorgsdepartementet i i Prop. 1 S (2016-2017) som for år 2017 er beregnet til kr. 372,- pr. time.
Andre tjenester i hjemmet 2016
Andre tjenester i hjemmet 2016
TjenestePris
Trygghetsalarm pr. mnd.320,-
Dagsenter pr. gang74,- (statlig forskrift)
Middag hjemmeboende - levert71,-
Middag pårørende sykehjem0,-
Egenbet. korttids- og rehabiliteringsopphold sykehjem pr. døgn155,- (statlig forskrift)
Egenbet. dag-/nattopphold sykehjem pr. dag- eller nattopphold80,- (statlig forskrift)
LangtidsoppholdVederlag etter inntekt (statlig forskrift)
Egenbetaling korttid sykehjem følger statlige forskrifter, og fribeløp for vederlag er kr. 7 000,-.
Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet 2016
Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet 2016
EgenbetalingSats pr. timeAbonnement pr. mnd
Alminnelig inntekt inntil 2G (185.152)66,00200,00
Alminnelig inntekt inntil 3G (277.728)136,001088,00
Alminnelig inntekt inntil 4G (378.304)204,001632,00
Alminnelig inntekt inntil 5G (462.880)275,002200,00
Alminnelig inntekt over 5G (462.880+)343,002744,00
Abonnementspris kreves først når brukeren får så mange timer praktisk hjelp i hjemmet pr.måned at timebetaleingen totalt vil overskrive abonnmentsbetalingen. Dette skjer automatisk ved fakturering. /Faktureringsperioden er fra den 01. til og med den 31. hver måned.) Egenbetaling skal ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten, beregnet i hht. Regler gitt av Helse og omsorgsdepartementet i i Prop. 1 S (2016-2017) som for år 2017 er beregnet til kr. 372,- pr. time.
Sist endret 12.03.2015

Se også

Hovedside (1)
Login for redigering