Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme – Offentlig ettersyn

to alternativer til fastlandsforbindelse.jpg - Klikk for stort bilde Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen har i møte 28. november 2017, i medhold av plan- og bygningsloven §11-14, vedtatt å legge ut forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse til offentlig ettersyn.

  • I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane
  • I korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten uten gang- og sykkelvei, og tilknytning til Kjelle-krysset. Kompenserende tiltak innenfor en ramme på 200 mill. kr. forutsettes.

Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak. Tverrforbindelse i Bekkeveien mellom Smidsrødveien og Kirkeveien inngår i prosjektet.

Saksdokumentene med alle vedlegg og behandlingen i OSG kan sees på hjemmesiden til Bypakke Tønsberg-regionen. www.bypakketønsbergregionen.no 
 
Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes på epost til firmapost@vfk.no eller per post til Vestfold fylkeskommune, Pb 2163, 3103 Tønsberg, senest fredag 9. februar 2018. Merk innspill  «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».
 
Det vil bli gjennomført åpne kontordager og åpne møter i høringsperioden:
 
Åpne kontordager:
Tirsdag 12. desember klokken 14.00 – 18.30; Sparebank 1, Teie torv
Torsdag 14. desember klokken 14.00 – 18.30; Tønsberg bibliotek

Åpne møter: Det vil bli arrangert to åpne møter i midten av januar. Disse vil annonseres særskilt. 

Sist endret 01.12.2017
Login for redigering